VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Được Chúa Mở Mắt Hai Lần

Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 523 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.98 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.06 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ba Điều Còn Lại (Mục Sư Nguyễn Văn Ba)2
2Lãnh Đạo Phải Như Phục Vụ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Lời Cầu Nguyện Đầu Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bốn Loại Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Xin Phúc Đáp (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.