VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Người Cha Bất Toàn

Thi-thiên 112:1-2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/17/2018; P: 6/20/2018; 434 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 4:33:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 112.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 112.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1, France9382.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)37
2Điều Cần Giữ (Mục Sư Huỳnh Thiên Trung)2
3Lựa Chọn Một Con Đường (Mục Sư Bùi Quang Túc)1
4Làm Vì Yêu (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Yêu & Kính Sợ Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.