VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Ba Lời Dạy Quan Trọng

Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/5/2018; 584 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 10:30:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France12037.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trong Thời Gian Chờ Đợi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Đầu Tư Vào Những Giá Trị Thật (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Sống Xứng Với Danh Hiệu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Muốn Có Đời Sống Mới Thì Phải Có Tâm Trí Mới (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.