VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần Kết)

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 321 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 20:18:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4, Ê-phê-sô 1, Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4, Ê-phê-sô 1, Ê-phê-sô 2.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore1139.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngài Là Ai (Mục Sư Lê Văn Thái)1
2Như Thế Mới Là Phước (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
3Hy Vọng Mùa Giáng Sinh (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
4Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
5Vài Nguyên Tắc Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.