VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần Kết)

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 538 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.26 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4, Ê-phê-sô 1, Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4, Ê-phê-sô 1, Ê-phê-sô 2.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.