VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Uy Quyền Trên Ma Quỷ (Phần Kết)

Ma-thi-ơ 4:1-11; Ê-phê-sô 1:3; Ê-phê-sô 2:6
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 322 xem 6 lưu
Xem lần cuối 0.31 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 4, Ê-phê-sô 1, Ê-phê-sô 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 4, Ê-phê-sô 1, Ê-phê-sô 2.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.39 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Từ Tin Dữ Đến Tin Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Biết Ơn Chúa Vì Được Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Ngũ Phúc Lâm Môn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tiền Bạc và Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.