VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Nói Về Đồng Tiền Dâng Hiến

Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 374 xem 12 lưu
Xem lần cuối 11/30/2019 19:41:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, France13748.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Đến phiên bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Đấng Christ Là Sự Sống Tôi (Pastor Doug Kellum)1
5Bát Phúc Lâm Môn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.