VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Đầy Tớ

Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/8/2019 1:1:30
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam16970.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Gương Sống Đức Tin Và Trung Tín (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Địa Vị Cao Trọng (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Ân Tứ Thuộc Linh Là Gì? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Được Phước Qua Thực Hạnh Lời Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Đấng Cảm Thương (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.