VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Làm Sao Để Không Ai Lẻ Loi Một Mình?

Phi-líp 2:1-11; Phi-líp 2:4
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:9/16/2018; P: 9/28/2018; 799 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 1:29:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2, Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2468.03 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Hãy Đi Và Kết Quả (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Nỗi Lòng Của Người Hầu Việc (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tâm trí của người trưởng thành (Thầy Trương Công Đạt)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.