VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Ý Chí Của Con Người - Món Quà Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

Ý Chí Của Con Người - Món Quà Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Thi-thiên 23; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/19/2018; P: 10/12/2018; 124 xem 2 lưu
Xem lần cuối 55.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30, Thi-thiên 23, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30, Thi-thiên 23, Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam55.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phép Đặt Tay (Mục Sư Đoàn Văn Minh)4
2Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Làm Vững Mạnh Linh Hồn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Bị Người Ta Ghen Ghét (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Tiến Bộ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.