VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ý Chí Của Con Người - Món Quà Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

Ý Chí Của Con Người - Món Quà Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19; Thi-thiên 23; Phi-líp 2:13
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:8/19/2018; P: 10/12/2018; 301 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.96 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30, Thi-thiên 23, Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phục-truyền Luật-lệ Ký 30, Thi-thiên 23, Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.01 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Bối Rối (Mục Sư Nguyễn Anh Tài)5
2Đấng An Ủi - Thần Chân Lý (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Sự Bình An Của Si-mê-ôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Niềm Vui Giáng Sinh (Mục Sư Lê Đình Ân)2
5Ta Đi Là Ích Lợi Cho Các Ngươi (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.