VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Lời Nói

Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 713 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2019 12:0:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2, Cô-lô-se 4, Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2, Cô-lô-se 4, Ê-phê-sô 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1692.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Chúa Ấn Chứng (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Tránh Quỷ Kế (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Mục Tiêu Năm Mới (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Vinh Quang Của Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.