VietChristian
VietChristian
svtk.net
Summer Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Lời Nói

Phi-líp 2:4; Cô-lô-se 4:6; Ê-phê-sô 4:29
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/19/2018; 1225 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/29/2022 22:55:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2, Cô-lô-se 4, Ê-phê-sô 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2, Cô-lô-se 4, Ê-phê-sô 4.

Website, Hội Thánh Lời Chúa.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.