VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Việc Làm

1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 600 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 12:39:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Giăng 3, Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 3, Gia-cơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US584.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tại Sao Phải Đi Nhà Thờ? (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
2Hãy Đặt Mục Tiêu Cho Sự Tăng Trưởng Tâm Linh (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Bết-lê-hem Cho Tôi (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Hội Thánh Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ân Sủng Đức Chúa Trời Đã Bày Tỏ (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.