VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Hãy Quan Tâm Đến Nhau Bằng Việc Làm

1 Giăng 3:11-18; Gia-cơ 2:14-17
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:10/28/2018; P: 11/5/2018; 225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/13/2018 12:43:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Giăng 3, Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 3, Gia-cơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Missouri City, TX, US706.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Sợ (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
2Hãy Nhớ Lại Vợ Của Lót (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
3Người Chết Sống Lại (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
4Hiến Cả Thảy Cho Ngài (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Ý Nghĩa Lễ Báp Tem (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.