VietChristian
VietChristian
nghe.app

Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Sự Phân Rẽ Tạm Thời

Công-vụ các Sứ-đồ 15:36-41; 2 Ti-mô-thê 4:9-12
Mục Sư Nguyễn Tony
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 290 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/19/2019 5:2:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 15, 2 Ti-mô-thê 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 15, 2 Ti-mô-thê 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2212.95 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ảnh Hưởng của Người Mẹ (Mục Sư Chung Tử Bửu)2
2Niềm Vui Lớn Trong Đời (Mục Sư Đào Văn Chinh)2
3Nghèo Khó Tâm Linh (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1
4Nguồn Phước: Khi Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Thành An)1
5Tạ Ơn Vì Tặng Phẩm Không Tả Xiết (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.