VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Phi-líp 4:4-7
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:10/21/2018; P: 11/7/2018; 180 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 7:16:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1, Germany7374.02 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)5
2Người Cha Hạnh Phúc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Lý Do Chứng Đạo Và Truyền Giáo (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Làm Mọi Việc Như Làm Cho Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Làm thế nào để liên hệ với người khác cách khôn ngoan thông sáng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.