VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Sự Tạ Ơn Phải Lẽ

2 Sử-ký 29:31; Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 230 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 17:24:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sử-ký 29, Rô-ma 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 29, Rô-ma 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, France11676.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Kết Hiệp (Mục Sư Hồ Hiếu Hạ)2
2Sống Vui Với Người Khác (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3An Hưởng Tuổi Già (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Tin Lành Vinh Hiển (Mục Sư Võ Xuân)1
5Tấm Lòng Hiếu Kính (Mục Sư Châu An Phước)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.