VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Tấm Lòng Hầu Việc Chúa

Lu-ca 22:24-30
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/2/2018; P: 12/5/2018; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.36 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.


SốKhách từMới xem
1, , US0.41 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)4
3Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Bằng Chứng Của Tình Yêu (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.