VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Trông Đợi Gì Trong Mùa Giáng Sỉnh

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 23:59:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US369.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Tiếp Đón Chúa Giáng Sinh (Pastor Thomas Stebbins)2
3Tha Thứ và Chữa Lành (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Đấng Chịu Xức Dầu (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1
5Điều Răn Quan Trọng (Pastor Joe Davis)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.