VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Trông Đợi Gì Trong Mùa Giáng Sỉnh

Lu-ca 2:25-35
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:12/23/2018; P: 12/28/2018; 249 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/19/2019 0:48:31
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5236.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tương Quan Với Chúa Và Người (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Nước Sống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
3Tài Khoản Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
4Một Hội Thánh Chúa Thương (Mục Sư Trần Thiện Tri)1
5Từ Đời Này Qua Đời Kia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.