VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Vui Mừng Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:6-20
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:12/23/2018; P: 1/1/2019; 134 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/13/2020 5:27:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US7605.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Không Để Bạn Đi Một Mình (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
2Tiếng Nói Của Lương Tâm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Sống Yêu Thương (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Quà Giáng Sinh Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.