VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không?

Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 602 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/19/2019 17:35:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-suê 24, 2 Các Vua 23, Nê-hê-mi 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-suê 24, 2 Các Vua 23, Nê-hê-mi 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1, , US129.85 phút
2, Thailand144.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nửa Đạo Nửa Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Sự Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Được Dựng Nên Để Cai Trị Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Hiếu Kính Cha Mẹ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.