VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không?

Giô-suê 24:14-27; 2 Các Vua 23:1-3; Nê-hê-mi 9:1-3,38
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:1/6/2019; P: 1/10/2019; 718 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 3:49:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giô-suê 24, 2 Các Vua 23, Nê-hê-mi 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giô-suê 24, 2 Các Vua 23, Nê-hê-mi 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Ocmanice, Czech Republic7455.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)8
2Đáp Ứng Với Sự Đau Khổ (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Quyền Năng Để Cứu Rỗi (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Công Bố Tự Do Cho Kẻ Bị Tù (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Đống Đá Hay Đền Thờ? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.