VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (I)

Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (I)

3 Giăng 2; Giê-rê-mi 1:11-12; 2 Cô-rinh-tô 5:7
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:1/6/2019; P: 1/11/2019; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 56.89 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 3 Giăng 2, Giê-rê-mi 1, 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 3 Giăng 2, Giê-rê-mi 1, 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US56.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hành Trang Đời Sống (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)4
2Năm Mới, Khởi Đầu Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
3Bạn Có Cam Kết Với Chúa Trong Năm Mới Không? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
4Kiêng Ăn Để Xuyên Phá (II) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
5Hãy Gần Gũi Chúa Ngày Càng Hơn (Mục Sư Lê Phước Thuận)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.