VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Khắp Xứ Giu-đê, Xứ Sa-ma-ri

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 150 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/12/2019 19:3:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Germany6136.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cùng Tắc Biến (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Lửa Thử Vàng (Mục Sư Trần Hữu Thành)2
3Thuở Đó Và Giờ Đây (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Cơ Hội Phục Vụ Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
5Như Người Luyện Bạc (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.