VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Khắp Xứ Giu-đê, Xứ Sa-ma-ri

Công-vụ các Sứ-đồ 1:8
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/20/2019; P: 1/27/2019; 100 xem
Xem lần cuối 3/22/2019 10:0:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France2150.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tại Sao Chúa Gọi Bạn Là Quản Gia? (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
2Ai Có Tai Mà Nghe, Hãy Nghe! (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Xây Dựng Nhau Trong Tình Thương (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Quý Hơn Nhiều Chim Sẻ (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.