VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Hãy Nghe Tiếng Chúa Gọi

Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1582 xem 14 lưu
Xem lần cuối 3/28/2020 16:12:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US11307.44 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)9
2Tận Tâm Tận Lực Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)3
3Nguồn Khôn Ngoan Thật (Mục Sư Vương Quốc Sỹ)2
4Lễ Lá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Mục Đích Của Cuộc Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.