VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Hãy Nghe Tiếng Chúa Gọi

Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 723 xem 10 lưu
Xem lần cuối 5/26/2019 1:11:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Missouri City, TX, US236.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
2Được Mọi Thứ Phước Thiêng Liêng (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Môi-se Người Lãnh Đạo (Mục Sư Trần Thiện Đức)1
5Lời Chúa Trên Thập Tự Giá (Mục Sư Lê Thế Đinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.