VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Hãy Nghe Tiếng Chúa Gọi

Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 1519 xem 14 lưu
Xem lần cuối 2/16/2020 6:4:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US1233.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)30
2Thay Đổi Hành Động (Pastor Dwayne Nordstrom)2
3Lòng Hăng Hái Khi Chúa Giê-xu Vào Giê-ru-sa-lem (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Nối Mạng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Bầu da mới cho năm mới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.