VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hãy Nghe Tiếng Chúa Gọi

Ma-thi-ơ 5:13-16; Ma-thi-ơ 21:28-32
Mục Sư Lê Phước Thuận
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 288 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.43 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 5, Ma-thi-ơ 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Chúa.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.47 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đầu Năm Quyết Tâm Phục Vụ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Ý Nghĩa Của Kiếp Người (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Giữa Quan Trọng Và Cấp Bách (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Tất Cả Đều Được Kêu Gọi Để Phục Vụ (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.