VietChristian
VietChristian
httl.org

Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị

Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị

Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 392 xem 9 lưu
Xem lần cuối 56.27 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US56.27 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)7
2Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)5
3Hô-sa-na (Mục Sư Trương Trung Tín)4
4Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.