VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị

Hiểm Họa Của Thái Độ Thiên Vị

Gia-cơ 2:1-13
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:2/24/2019; P: 2/26/2019; 459 xem 9 lưu
Xem lần cuối 10/4/2019 4:55:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Gia-cơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Gia-cơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1, Germany16254.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mùa Xuân Trong Tâm Hồn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Khủng Hoảng Niềm Tin (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3"Sao Con Khóc?" (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Lý Do Cao Cả Để Trung Tín (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.