VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Đức Chúa Trời Dùng Tay Của Bạn

Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 135 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/22/2019 19:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US6397.32 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)5
2Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Những Bài Học Đức Tin Mang Đến Phép Lạ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Sống Khôn Do Lời, Chết Dại Do Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì? (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.