VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đức Chúa Trời Dùng Tay Của Bạn

Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-15
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:3/3/2019; P: 3/4/2019; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 13:19:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US14903.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Bối Rối Bức Xúc (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Bị Loại Bỏ Chăng? (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Chớ Tủi Thân Vì Nghèo (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Đi Đến Thiên Đàng (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.