VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Vì Thiên Chúa Và Tha Nhân

1 Cô-rinh-tô 12:1-11
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:1/27/2019; P: 3/22/2019; 91 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 18:10:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7698.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Người Biết Ơn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Dự Phần Phép Lạ Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Tấn Dương)2
4Đừng Quên Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Thập Tự Giá: Một Giải Pháp Nhiệm Mầu (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.