VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Kẻ Trộm - Người Chăn

Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 240 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2019 16:56:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US822.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đời Sống Đắc Thắng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Bạn Là Loại Cơ Đốc Nhân Gì? (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
4Lòng Nhân Từ Và Của Tế Lễ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Linh Hồn Cát Bụi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.