VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Kẻ Trộm - Người Chăn

Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 292 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/10/2019 17:39:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, France5819.31 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Ơn Chúa: Vâng Giữ Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Giảng Tin Lành Cho Mọi Người (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.