VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Kẻ Trộm - Người Chăn

Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 239 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/25/2019 9:58:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, France1093.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Sự Hiệp Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)4
2Vì Sao Chúng Ta Cần Nhau (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
3Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Hội Thánh Là Gì? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Ý Nghĩa Cuộc Đời Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.