VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Kẻ Trộm - Người Chăn

Giăng 10
Mục Sư Trương Trung Tín
C:3/24/2019; P: 3/27/2019; 315 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.23 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hai Sức Mạnh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Từ Buồn Bã Đến Bùng Cháy (Mục Sư Nguyễn Tony)2
3Nắm Lấy Trách Nhiệm (Mục Sư Nguyễn Tony)2
4Giữa Cơn Bão Tố (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Lời Cứu Chuộc (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.