VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Niềm Vui Thiên Đàng

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2019; P: 3/31/2019; 224 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 17:24:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam2053.16 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bốn Loại Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2666 (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.