VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Niềm Vui Thiên Đàng

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2019; P: 3/31/2019; 361 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 15:11:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2863.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biết Mình Vấp Phạm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Mỹ Đức Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Nâng Đỡ Nhau (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Chỉ Khác Một Chút Thôi (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.