VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Niềm Vui Thiên Đàng

Lu-ca 15:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:3/29/2019; P: 3/31/2019; 226 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/23/2019 12:0:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2228.79 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Điều Trông Đợi Nơi Cuộc Đời Bạn (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Đừng Ngã Lòng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Người Được Phước (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.