VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Gốc Nho Và Nhánh

Gốc Nho Và Nhánh

Giăng 15:1-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/7/2019; P: 4/12/2019; 452 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 5:4:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Vung Tau, Vietnam2217.96 phút
2Bankstown, Australia2237.06 phút
3Ashburn, VA, US2238.50 phút
4Hurst, TX, US2238.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
2Ngũ Ngon Trong Lòng Sư Tử (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4An Hưởng Tuổi Già (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Người Làm Công Không Chỗ Trách Được (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.