VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Tâm Tình Chúa Giê-xu

Tâm Tình Chúa Giê-xu

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 948 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 17:43:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France695.01 phút
2Roubaix, France695.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nan Đề Và Giải Pháp (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Những Điều Cần Thấy (Phần 1) (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.