VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Sao Ngài Lìa Bỏ Tôi

Mác 15:33-37
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/10/2020; P: 4/14/2020; 243 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 10:45:9
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation2074.22 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)46
2Đấng Đầu Tiên Và Cuối Cùng (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
3Người Khách Lạ (Mục Sư Lê Đình Ân)4
4Lễ Giáng Sinh 2007 (Mục Sư Lê Đình Ân)2
5Chúa Giê-xu Của Thì Hiện Tại (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.