VietChristian
VietChristian
nghe.app

Tâm Tình Chúa Giê-xu

Tâm Tình Chúa Giê-xu

Giăng 17:1-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2019; P: 4/17/2019; 875 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/17/2019 11:58:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US995.43 phút
2Round Rock, TX, US1023.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tĩnh Thức (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)3
2Tiên Tri Và Bệnh Tật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Chúa Báo Thiếu Cân (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Ngày Nghỉ Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.