VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai?

Ê-sai 53:1-12
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/19/2019; 242 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/20/2019 17:57:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 53.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 53.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam1779.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Vừa Chết Thấy Gì (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Gìn Giữ Mái Ấm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Tìm Về Hạnh Phúc (Mục Sư Trần Thiện Minh)2
4Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.