VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Quẳng Gánh Lo

Phi-líp 4:6-7; 1 Phi-e-rơ 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:5/15/2019; 265 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 22:8:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4, 1 Phi-e-rơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4, 1 Phi-e-rơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Văn Hóa Và Niềm Tin.


SốKhách từMới xem
1Rowlett, TX, US104.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Từ Bỏ Nếp Sống Vô Tín (Mục Sư Lê Văn Thái)3
2Gìn Giữ Mái Ấm (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Sự Chịu Khổ Được Phước Của Tín Đồ (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Giấc Mơ Được Ứng Nghiệm (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.