VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Thời Điểm Được Chúa Cất Lên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/2/2019; P: 6/9/2019; 163 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/5/2019 18:34:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, , US64.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
2Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lý Do Tạ Ơn (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
5Ơn Lạ Lùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.