VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Thời Điểm Được Chúa Cất Lên

Công-vụ các Sứ-đồ 1:3-11
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:6/2/2019; P: 6/9/2019; 111 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.52 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Tại Sao Phải Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Những Nguyên Tắc Đức Tin Năng Động (Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.