VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Cơ Đốc Nhân Trong Thế Giới Ngày Nay

Cơ Đốc Nhân Trong Thế Giới Ngày Nay

Phi-líp 2:15; Giăng 17:17; Sáng-thế Ký 2:15-17; Châm-ngôn 8:20-21
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/23/2019; P: 7/7/2019; 281 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2020 20:55:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2, Giăng 17, Sáng-thế Ký 2, Châm-ngôn 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2, Giăng 17, Sáng-thế Ký 2, Châm-ngôn 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1El Cajon, CA, US550.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ah-ha-vah (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Đắc Thắng Hay Sống Sót (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3
3Quay Lại Bước Đi Trên Đường Lối Cũ (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Đi Vào Bóng Đêm (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Ngôn Ngữ Của Nước Mắt (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.