VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Sống Lời Hứa Và Giữ Lời Hứa

Ga-la-ti 3:15-25; Thi-thiên 50:14
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:10/20/2019; P: 10/24/2019; 206 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/12/2020 10:43:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 3, Thi-thiên 50.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 3, Thi-thiên 50.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Germany8520.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Thường Xuyên Vâng Phục Vì Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Không Thấy Mà Yêu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Người Tin Chúa Và Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đầu Tư Vào Phước Hạnh Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Tony)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.