VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Nước Mắt Tuôn Ra Phước Hạnh

Lu-ca 6:21b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 292 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 11:17:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Fort Worth, TX, US229.03 phút
2, , US243.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Khi Cuộc Đời Không Xãy Ra Như Bạn Toan Tính (Pastor Michael Proud)2
4Tin Mừng Cho Người Nghèo (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Giô-sép, Người Có Nghĩa (Mục Sư Đỗ Đình Song)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.