VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Nước Mắt Tuôn Ra Phước Hạnh

Lu-ca 6:21b
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/27/2019; P: 10/28/2019; 293 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.72 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.77 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
2Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Người Mẹ Của Tôi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
5Cho Ai Thấy (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.