VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Món Quà Dâng Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:20; Ma-thi-ơ 2:11; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 128 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 7:22:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2, Ma-thi-ơ 2, Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2, Ma-thi-ơ 2, Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Hội Thánh Đức Tin Greenville, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany3050.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mười Hai Chữ Vàng (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)3
2Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
3Vào Nơi Chí Thánh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Head Of The Household (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Yêu Người Lân Cận (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.