VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Món Quà Dâng Chúa Giáng Sinh

Lu-ca 2:20; Ma-thi-ơ 2:11; Công-vụ các Sứ-đồ 20:35
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:12/8/2019; P: 12/9/2019; 158 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.59 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2, Ma-thi-ơ 2, Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2, Ma-thi-ơ 2, Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Hội Thánh Đức Tin Greenville, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.64 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Em-ma-nu-ên (Mục Sư Lê Văn Thái)3
4Mùa Hy Vọng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Sống Vượt Trên Bão Tố Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.