VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Chúa, Đấng Biết Rõ Tương Lai

Khải-huyền 22:13; Thi-thiên 90:1-2
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:1/1/2020; P: 1/5/2020; 217 xem 3 lưu
Xem lần cuối 26.97 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Khải-huyền 22, Thi-thiên 90.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Khải-huyền 22, Thi-thiên 90.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Năm Mới.


SốKhách từMới xem
1Evans, GA, US26.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)55
2Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Dòng Chữ Cuối Cùng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Thiêu Hay Chôn (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Đừng Huênh Hoang (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.