VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Dùng Người Khác Thường Cách Phi Thường

Các Quan Xét 3:12-22; Các Quan Xét 20:15-16
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/8/2020; P: 3/9/2020; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/2/2020 23:22:51
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Các Quan Xét 3, Các Quan Xét 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Các Quan Xét 3, Các Quan Xét 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.