VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Sự Bảo Đảm Của Thượng Đế Cho Những Người Hầu Việc Ngài

Ê-phê-sô 3:20-21
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 513 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2019 7:34:59
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US36473.01 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Trong Thời Gian Chờ Đợi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Chúa Cứu Thế Giáng Sanh (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
4Người Vừa Lòng Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Đóng Cửa Để Ma Quỷ Không Thể Tấn Công - Thờ Hình Tượng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.