VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Sự Bảo Đảm Của Thượng Đế Cho Những Người Hầu Việc Ngài

Ê-phê-sô 3:20-21
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 493 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 11:7:46
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, France54256.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Sứ Điệp Phục Sinh (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Đức Tin Và Việc Làm (Truyền Đạo Đặng Ngọc Quốc)2
4Tinh Thần Giữ Lễ Thương Khó Và Phục Sinh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Trên Thập Giá (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.