VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Sự Bảo Đảm Của Thượng Đế Cho Những Người Hầu Việc Ngài

Ê-phê-sô 3:20-21
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 514 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 4:10:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2265.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Tội Nhân Thành Thánh Nhân (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Sự Kêu Gọi Phục Vụ (Mục Sư Chương Thanh Lâm)2
5Khiêm Nhường & Khát Khao (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.